Геофізичні прилади для каротажу та випробування гірничих виробок та рудних тіл уранових родовищ

Інженерна компанія «КРІПТО» розробила ряд геофізичних приладів для каротажу та випробування гірничих виробок та рудних тіл уранових родовищ:

— Радіометр пристінного випробування РПО-1 (ИК.171.00.000)

— Радіометр свердловинного каротажу РСК-1 (ИК.172.00.000)