Пластометр К-2ЖВ

ПластометрПластометр К-2ЖВ є лабораторним приладом, призначеним для визначення межі міцності пластичних мастил відповідно до ГОСТ 7143-73.

Міцні властивості мастила оцінюють за величиною показника межі міцності на зсув, який визначає межу між станом спокою і пластичним перебігом мастила.
Межа міцності - фізична характеристика консистенції мастил.

Сутність методу полягає у визначенні тиску, при якому при заданій температурі відбувається зсув мастила в капілярі пластометра К-2ЖВ.

Область застосування приладу: вимірювальні, випробувальні та науково-дослідні лабораторії підприємств та науково-дослідних інститутів, що розробляють, випускають та споживають нафтопродукти у різних галузях промисловості.

 

 

 

 

 

Основні параметри та технічні характеристики приладу:

— допустимі межі вимірювання міцності пластичних мастил: від 50 до 4000 Па;

— в залежності від межі міцності пластичних мастил прилад може комплектуватись манометрами з          відповідними межами вимірювання;

— номінальне значення радіуса капіляра, см: Rкап = 0,20;

— номінальне значення довжини капіляра, см:

 Lкап 1 (довгий капіляр) = 10,00,

 Lкап 2 (короткий капіляр) = 5,00;

— допускаються розбіжності від середнього арифметичного двох паралельних визначень межі міцності випробуваного зразка не перевищують ±10 %;

— швидкість підвищення тиску в системі не повинна перевищувати 0,05 кгс/см2 (5 кПа) за одну хвилину при використанні у приладі довгого капіляра (Lкап 1 = 10 см) та 0,05 кгс/см2 (5 кПа) за дві хвилини при використанні у приладі короткого капіляра (Lкап 1 = 5 см).