Радіометр свердловинного каротажу РСК-1

Радіометр РСК-1 розробляється з урахуванням досвіду експлуатації попередніх варіантів. Призначений для гамма-каротажу свердловин і шпурів гірничих виробок під час пошуку, розвідки та експлуатації родовищ уранових руд методом визначення масової частки урану в рудному тілі за результатом вимірювання потоку імпульсних сигналів і градуировочному коефіцієнту.  Градуювальний  коефіцієнт  визначається  за стандартним зразком уранового рудного тіла ОСО — Р по ОСО—95—250—90.

До складу радіометра входять такі вузли:

 1. Блок детектування БДЛГ-05ИК з кабелем 150 м (можливо змінити довжину кабелю як у більшу, так і меншу сторону).
 2. Реєстратор РИ-2.

 

Блок БДЛГ-05ИК призначений для перетворення потоку гамма-випромінювання на потік імпульсних сигналів. Відмінною особливістю і те, що параметри градуювання блоку детектування зберігаються у ньому, а чи не в реєстраторі. Це виключає прив'язку блоку детектування до конкретного реєстратора.

Реєстратор РИ-2 призначений прийому імпульсного сигналу блоку детектування, математичної обробки отриманих даних за закладеним алгоритму. Реєстратор забезпечує зберігання результатів вимірювань та передачу їх для подальшої обробки на ЕОМ.

 

Основні технічні дані:

 1. Вимірюваний нуклід - радій-226.
 2. Діапазон перетворення радіометром потоку гамма-випромінювання від джерела радій 226 типу РА пропорційний потік імпульсних сигналів становить 50 до 20000 с-1.
 3. Діапазон енергій гамма-випромінювання, що реєструються радіометром, становить від 40 до 4800 фДж (від 250 до 3000 кеВ).
 4. Чутливість основного каналу радіометра до гамма-випромінювання джерела радій-226 типу РА не менше 600 с-1 мг-1 (0, 7 с-1 мкР-1 год).
 5. Межі основної відносної похибки радіометра, що допускається, при калібруванні джерелом з радіонуклідом радій-226 типу РА при довірчій ймовірності 0,95 не більше ±10 %.
 6. Нестабільність показань радіометра за 16 год безперервної роботи не меньше 3%.
 7. Радіометр здійснює чотири режими вимірювання: а) за часом - від 1 до 60 с; б) по набору імпульсів переважно каналі від 1000 до 10000; в) безперервний вимір з безперервним виведенням інтенсивності гамма потоку на індикатор та виведенням «клацань» на акустичний випромінювач;
 8. Обмін інформацією між радіометром та ПЕОМ здійснюється по одному з інтерфейсів USB (RS-232).
 9. Час роботи радіометра від однієї зарядки (100 вимірів/год) досягає 80 годин.
 10. Параметри довкілля, що характеризують умови експлуатації:
  • температура навколишнього повітря мінус 10 до +50 ºС;
  • відносна вологість за температури 35 ºС не меньше 95 %;
  • атмосферний тиск кПа від 84 до 106,7 кПа.