Переробка хвостосховищ та відвалів

Технологія заснована на застосуванні способу радіометричного або рентгенорадіометричного флуоресцентного сортування речовини хвостосховищ або відвалів, що містить корисні компоненти (уран, залізо, мідь, нікель, марганець, рідкісноземельні елементи і т.д.), з виділенням концентрату та вторинних хвостів. Отриманий концентрат може бути використаний без подальшої переробки (залізо, мідь, нікель, марганець) або, для випадку уранового концентрату або концентрату суми рідкісноземельних елементів (самарій, гадоліній, європій, неодим і т.д.) підданий переробці на модульній пересувній установці (вилуговування, сорбція, десорбція, осадження)