Сепаратори залізняку рентгенорадіометричні флуоресцентні

Сепаратори рентгенорадіометричні флуоресцентні типу ИКПС-1 (інтелектуальний комбінований покусковий) и типу РРМ-Ф (рентгенорадіометричний флуоресцентний) призначені для збагачення відвалів залізних руд та залізних руд поточного видобутку.

У сепараторах реалізовано рентгенорадіометричний флуоресцентний метод вимірювання вмісту заліза в шматках руди, що рухаються на транспортерній стрічці в один потік або в спеціальних лотках під час руху в чотири потоки. При цьому вміст заліза в кожному окремому шматку руди визначається за інтенсивністю флуоресцентного (характеристичного) випромінювання заліза з енергією гамма-квантів 5,9 кев, що збуджується рентгенівською трубкою або ізотопом америцій-241 відповідно до закономірностей фотоелектричного ефекту.

Гамма-кванти флуоресцентного випромінювання заліза реєструються напівпровідниковим детектором з урахуванням особливо чистого германію (ОЧГ).
Геометричні розміри кожного шматка руди розраховуються програмним шляхом ефектом гамма-поля.

Інформація, одержувана в процесі сортування, обробляється спеціалізованим комп'ютером, який видає керуючий вплив на швидкодіючий пристрій поділу потоку шматків на концентрат і хвости.

Застосування даних сепараторів дозволяє підвищувати вміст заліза в концентраті на 10-20%, порівняно з вхідним продуктом. Вміст заліза у хвостах, при цьому, залежатиме від вмісту заліза у вхідному продукті та концентраті.

Продуктивність сепаратора ІКПС-1 на вході становить до 100,0 тис. тонн на рік.
Продуктивність сепаратора РРМ-Ф на вході становить до 200,0 тис. тонн на рік.

Гранулометричний клас руди: плюс 40 мінус100 мм.

Перед подачею на вхід сепаратора вхідний продукт повинен бути відмито технічною водою для усунення впливу пилу.Сепаратор ИКПС-1Сепаратор РРМ-Ф