Збагачення різних руд та отримання концентрату

Технологія заснована на застосуванні способу радіометричного або рентгенорадіометричного флуоресцентного сортування речовини хвостосховищ або відвалів, що містить корисні компоненти (уран, залізо, мідь, нікель, марганець, рідкісноземельні елементи і т.д.), з виділенням концентрату та вторинних хвостів.


Радіометричне сортування застосовується для уранових та торієвих руд при сортуванні шматків машинного класу плюс 40±300 мм з використанням природного випромінювання гамма-квантів у діапазоні енергій від 63 кеВ до 2,2 МеВ.

Рентгенорадіометричне флуоресцентне сортування може бути застосоване для збагачення залізної, мідної, нікелевої, марганцевої та іншої руди, що не має природної радіоактивності.

Для порушення флуоресцентного (характеристичного) гамма-випромінювання L або K-серії застосовуються ізотопи або рентгенівська трубка. Реєстрування флуоресцентного випромінювання здійснюється сцинтиляційними блоками детектування, пропорційними лічильниками або напівпровідниковими детекторами.